S dizajnérmi z Werkemotion o Modeli Pro

S dizajnérmi z Werkemotion o Modeli Pro

Inovácie
09.október 2022
Written by
Diplomat Dental
Keď sa spojí špičkový svetový výrobca inteligentných zubárskych kresiel Diplomat Dental z Piešťan s úspešným slovenským vývojovým a dizajnovým štúdiom Werkemotion, výsledkom je okrem skvelého produktu aj žatva medzinárodných produktových dizajnových cien. O tom, ako sa podarilo využiť bohaté skúsenosti z oblasti transportného produktového dizajnu do medicínskeho segmentu sme sa rozprávali s jedným z dizajnérov a zakladateľom štúdia Werkemotion Bystríkom Míčekom.

V tomto rozhovore sa dočítate:

  • akým projektom sa venuje úspešné dizajnové štúdio Werkemotion,
  • ako funguje ich spolupráca s výrobcom špičkových zubárskych súprav Diplomat Dental,
  • v čom je špecifický dizajn zubárskeho kresla v porovnaní s inými produktmi,
  • aká je dôležitá ergonómia pacienta aj zubára, ako sa testuje komfort,
  • a aké sú dnes trendy v modernom priemyselnom dizajne.

Čomu sa primárne venuje Werkemotion?

Werkemotion je výskumné a vývojové dizajnové štúdio, ktoré sa primárne zaoberá priemyselným a produktovým dizajnom, špeciálne v oblasti dopravy, ale aj tzv. dizajn stylingom a vývojom produktov ako takých pre rôzne priemyselné odvetvia a segmenty ako lodný, automobilový, medicínsky, poľnohospodársky či spotrebnej elektroniky. Naša firma je súčasťou vývoja od prvotných skíc a idey až po prípravu výrobných podkladov pre sériovú výrobu.

WERKEMOTION | R&D dizajnové štúdio založené v roku 2013. Špecializuje sa na vývoj, výskum a tvorbu v oblasti špičkového priemyselného a transportného produktového dizajnu. Jadrom tímu je päť skúsených dizajnérov. Produkty, ktoré dizajnovali pre Diplomat Dental a ďalších získali viaceré z tých najprestížnejších svetových dizajnových ocenení ako Red Dot Design Award, iF Design Award, German Innovation Award či Big See Design Award.

Ako vznikla spolupráca s Diplomat Dental?

Spolupráca s Diplomat Dental vznikla v roku 2018, kedy sme boli oslovení priamo ich CEO Tomášom Nerádom, či by sme mali záujem sa podieľať aj na dizajne produktoch ich spoločnosti. Následne po viacerých prvotných testoch, skicovaní a vzájomnom ladení sme našli veľmi plynulú a prirodzenú spoluprácu na oboch stranách, ktorá dnes pomáha vytvárať prémiové produkty od tejto svetovej slovenskej značky.

S akou filozofiou ste išli do spoločného projektu?

Jednoznačne sa pokúsiť vytvoriť dlhodobý a kvalitný vzťah, ktorý môže prinášať hodnotné produkty prostredníctvom zohrania sa oboch našich tímov. Hlavným cieľom bolo vytvoriť kompletne nový dizajnový jazyk a identitu produktov Diplomat Dental prostredníctvom čo najviac minimalistického dizajnu. Samozrejme to vyžadovalo obrovské množstvo času a testovania na prototypoch, aby  bolo všetko odladené proporčne, funkčne, ale aj ekonomicky a ergonomicky. Už v procese sme si vytvorili určitú dizajnovú matricu, ktorú teraz veľmi úspešne používame aj pri tvorbe ďalších produktov piešťanských Diplomat Dental.

Vo svojej podstate je zubárske kreslo a zostava mimoriadne komplexný produkt.

Je principiálny rozdiel medzi dizajnom autosedačiek či kokpitov a dentálnych kresiel?

Dizajn zubárskych kresiel a celkovo stomatologických súprav má veľmi veľa špecifík a odlišností oproti iným produktom spojeným so sedením. Hlavným parametrom je tu hygiena, ale aj veľmi komplexná kinetika naviazaná na ergonómiu nielen pacienta, ale aj pracoviska lekára a jeho tímu. Určité dizajnové princípy sú v základe príbuzné, ale zameriava sa na úplne odlišné použitie ako fixácia tela, chrbta či hlavy. Špecifickou súčasťou sú aj hygienické funkcie a abnormálne široký rozsah polohovateľnosti kresla, čo je typické iba pre tento segment.

V čom bola práca na dizajne zubárskeho kresla pre Diplomat Dental špecifická?

V úvode to bolo hlavne o tom, aby sme sa zohrali s veľmi skúseným tímom odborníkov zo strany Diplomat Dental a našli si tú ideálnu formu spolupráce. V rámci produktu ako takého najzložitejším a asi najvýraznejším špecifikom bolo vytvoriť produkt, ktorý bude esteticky doladený aj napriek množstvu kombinácií najrôznejších komponentov a ich konfigurácií. Vo svojej podstate je zubárske kreslo a zostava mimoriadne komplexný produkt.

Zubárske kreslá rady Model Pro od Diplomat Dental očami dizajnérov z Werkemotion

Charakteristickou črtou nášho dizajnu je minimalizmus s dôrazom na vizuálnu nadčasovosť. Integrálnou súčasťou je však aj funkčná variabilita a intuitívna konfigurovateľnosť. Kľúčovým bol pre nás najmä jasný a jednotný vizuálny jazyk a identita, ktorá je zreteľná naprieč celým produktovým portfóliom. Dizajn je pritom v súlade so všetkými medicínskymi a hygienickými štandardmi v oblasti stomatológie. Celý koncept sa opiera o skvelú kinematiku, vyladenú ergonómiu a individualizáciu prostredníctvom voliteľných farieb a materiálov časti kresla určeného pre pohodlie pacientov.

Špeciálnou pridanou hodnotou je možnosť ovládania cez tablet prostredníctvom výborne užívateľsky a dizajnovo vyladenej aplikácie Diplomat Connect. Zubárske kreslá a súpravy Model Pro Series od Diplomat Dental sú určené pre tých, ktorí do svojich ambulancií či kliník hľadajú najmodernejší kus zubárskej techniky, ktorý je zároveň krásny a ergonomický. 

Z čoho ste vychádzali pri prvotných návrhoch?

Na začiatku sme sa zamerali najmä na analýzu a rešerš trhu a konkurencie. Chceli sme vedieť, aké sú tam produkty, a aké majú parametre. Následne sme si urobili analýzu samotných produktov Diplomat Dental z predchádzajúcich produktových generácií, aby sme mali jasnú predstavu o tom, kam to celé dizajnovo posunúť.

Po sérii kreslených návrhov sme vytvorili novú dizajnovú stratégiu pre produkty Diplomat Dental. Počas fázy digitálneho vývoja sme sa pravidelne vracali spať ku skicám, k rešerši a dizajnu, na ktorom sme pracovali. Je to vlastne nikdy nekončiaci cyklus, ktorý je však stále pevne postavený na dizajnovej stratégii vytvorenej v začiatkoch vývoja. Samozrejme tá sa tiež s tým, ako beží proces citlivo upravuje.

Aké ergonomické špecifiká ste zohľadňovali pri zubárskom kresle Modelu Pro?

Ergonómia kresla bola postavená na množstve vstupov, nielen tých našich, ale aj tých prichádzajúcich od Diplomat Dental a ich konzultantov. Špecifikom v rámci ergonómie bola určite fixácia tela. Výzvou však boli aj pohyby kresla a jeho jednotlivých častí. Tie musia byť maximálne komfortné, preto sme riešili aj také detaily, aby sa, napríklad, pri sklápaní chrbtovej opierky nevyťahovala či nevyzliekala pacientovi vrchná časť odevu.

Fixácia hlavy a fixácia panvovej časti si tiež vyžadovali extrémne ladenie až do perfekcionizmu. V dizajne sme museli dôsledne zohľadňovať aj hygienické a medicínske štandardy, čo bolo veľakrát veľmi náročne prepojiť s ostatnými vizuálnymi, technickými alebo ergonomickými nárokmi. Zaujímavým detailom je aj opierka ruky, ktorá musí byť tiež tak dizajnovo a technicky odladená, aby bola nielen pohodlná počas sedenia, ale aby neblokovala nasadanie či zosadanie z kresla.

Viac informácií o najnovšej rade špičkových smart zubárskych kresiel Model Pro nájdete tu.

Čo bolo pre vás dôležité pre ergonómiu dentistu a čo pre ergonómiu komfortu pacienta?

Pri dentistovi je to jednoznačne prístup k pacientovi, fixácia pacienta, aby nedošlo k nečakaným pohybom, a aby mal dostatočný dosah na všetky nástroje – stolík, svietidlo, ale aj periférne zariadenia ako nožný ovládač či rôzne prídavné stolíky, röntgen, mikroskop a podobne.

Pre ergonómiu pacienta je zase hlavným cieľom maximálne pohodlie počas celého zákroku – od jednoduchosti sadnutia si do kresla cez celkový pocit fixácie až po najmenšie detaily rúčok pre ideálne a isté uchopenie.

Dôležité bolo spárovať dizajnové ťažisko s tým reálnym fyzickým, ako aj s rozložením hmotnosti pozdĺž celej zubárskej zostavy, kde kolegovia z Diplomat Dental odviedli fantastickú prácu.

Aký bol pri tomto projekte vzťah medzi balansom hmoty a proporcií, resp. geometrie?

Proporcia a celkové vizuálne rozloženie všetkých časti stomatologickej zostavy bolo jedným z najdôležitejších bodov, ktoré sme sa snažili stále kontrolovať a zlepšovať. Pre jednoduché uchopenie je dôležité, aby bol produkt vizuálne vyvážený, aby hlavná ťažšia hmota bola vždy v strede celej zostavy a smerom dole a hore sa viac zoštíhľovala. Viaceré okrajové komponenty, ako stolík, periférne zariadenia či noha kresla, nám zase pomáhajú balans hmoty vyvažovať, či už vizuálne alebo aj doslova váhovo.

Hlavným cieľom je, aby produkt pôsobil minimalisticky ľahko, štíhlo, ale zároveň aj stabilne počas akéhokoľvek pohybu. Dôležité bolo spárovať dizajnové ťažisko s tým reálnym fyzickým, ako aj s rozložením hmotnosti pozdĺž celej zubárskej zostavy, kde kolegovia z Diplomat Dental odviedli fantastickú prácu.

Celkom úprimne to považujeme za jeden z našich najlepších projektov, kde sa nám podarilo spolu s ľuďmi z Diplomat Dental dotiahnuť dizajn aj funkciu na absolútny kvalitatívny Olymp. Spoločne sa nám podarilo prepojiť dizajn a funkciu na takej úrovni, ktorá sa v zásade stala novou normou pre tento priemysel, čo potvrdzuje aj množstvo medzinárodných ocenení, ktoré tieto produkty získavajú od ich uvedenia na trh.

Ako sa pozeráte na komunikáciu medzi dizajnom a funkčnosťou pri Modeli Pro?

Celkom úprimne to považujeme za jeden z našich najlepších projektov, kde sa nám podarilo spolu s ľuďmi z Diplomat Dental dotiahnuť dizajn aj funkciu na absolútny kvalitatívny Olymp. Aj napriek množstvu kompromisov, ktoré je vždy nutné urobiť, sa nám spoločne podarilo prepojiť dizajn a funkciu na takej úrovni, ktorá sa v zásade stala novou normou pre tento priemysel, čo potvrdzuje aj množstvo medzinárodných ocenení, ktoré tieto produkty získavajú od ich uvedenia na trh. Súhra dizajnu a funkcionality tu musí byť absolútna, čo sa aj podarilo a od začiatku to bolo prioritou pre obe strany.

Aké výzvy pri dizajne prináša koncepcia minimalizmu, ktorý je pre Diplomat Dental typický?

Minimalizmus bol cieľom, nielen kvôli tomu, aby produkt získal svojskú dizajnovú identitu a bol úspešný aj v predaji a používal sa veľa rokov, ale najmä preto, že už pri prvotných analýzach a rešeršiach tohto segmentu sme minimalizmus veľmi rýchlo identifikovali ako potrebnú protistranu komplikovaných a často až zastrašujúco pretvarovaných stomatologických súprav, ktoré sme videli u konkurencie. Veľkou výzvou bolo určite dosiahnuť minimalizmus pri tak komplexnom produkte, ktorý má množstvo súčastí a nastavení. Bolo potrebné ísť až na level najmenších možných detailov, akými sú skrutky, spojnice a podobne.

80 % času trávili dizajnéri s 3D modelmi, 20 % času zabrala kresba, obhliadky a analýzy fyzických modelov v mierke 1:1, ktoré prebiehali priamo vo výrobe Diplomat Dental.

Aká bola pri Modeli Pro miera práce dizajnéra s 3D a fyzickým modelom?

80 % času trávili dizajnéri s 3D modelmi, 20 % času zabrala kresba, obhliadky a analýzy fyzických modelov v mierke 1:1, ktoré prebiehali priamo vo výrobe Diplomat Dental. Samozrejme, v mnohých prípadoch sa to, či dizajn funguje preverovalo cez simulácie materiálov, nasvietení, vizualizácií, ale aj virtuálnej reality či 3D tlače. Súčinnosť ľudí z Diplomat Dental bola v tomto príkladná, keďže v rovnakých momentoch sa súčasne overovala funkčná, technická aj ergonomická stránka produktu.

Ako prebiehalo testovanie?

To prebiehalo v rôznych etapách a s rôznymi členmi našich tímov – dizajnérmi, konštruktérmi, ale aj s obchodníkmi či priamo používateľmi, ktorými sú stomatológovia, stomatologičky a ich asistenti. Všetky tieto vstupy sa následne vyhodnotili a zapracovali do ďalšieho vývoja.

Testovanie komfortu reflektuje používanie produktu, anatómiu ľudského tela a už existujúce relevantné prieskumy a analýzy aj z iných trhov, ktoré sa zbierajú a vedecky skúmajú už dekády.

Ako sa pri takýchto projektoch meria miera komfortu?

Existuje viacero metód. Jednou je samozrejme subjektívne posúdenie v zmysle, čím viac názorov, tým lepší priemer. Druhou je odborno-objektívna metóda, ktorá reflektuje používanie produktu, anatómiu ľudského tela a už existujúce relevantné prieskumy a analýzy aj z iných trhov, ktoré sa zbierajú a vedecky skúmajú už dekády.

Ako prebieha vaša spolupráca s výrobným a technologickým tímom Diplomat Dental?

Fantasticky! Komunikujeme spolu na týždennej báze vo veľmi efektívnom tempe a na veľmi profesionálnej úrovni. Za tie roky sa nám podarilo veľmi dobre zohrať, čo vedie k vzájomnému rešpektu a spoločnému vnímame dizajnu a funkčnosti na rovnakej hodnotovej úrovni.

Dizajn stomatologického kresla môže byť aj krásny, ak sa dobre zladí dizajn aj funkcia, produktu to neskutočne pridáva na hodnote.

Aký typ spätnej väzby bol pre vás pri tomto projekte kľúčový?

Prototypy v mierke 1:1 a reálne testovanie. Tiež spätná väzba od zubárov a ich asistentov.

V čom vás s odstupom času dizajn stomatologického kresla najviac prekvapil?

Že môže byť aj krásny. Že ak sa dobre zladí dizajn a funkcia, produktu to neskutočne pridáva na hodnote, a že dizajn je aj o limitoch, ktoré sú nám tvrdo dané a my z nich aj napriek tomu dostaneme to najlepšie.

Použili ste pri tomto projekte aj nejaký neštandardný postup, ktorý zvyčajne nepoužívate?

Nie, v zásade nie. Jediné nezvyčajné bolo, ako nás konštruktéri rešpektujú a načúvajú našim názorom a prosbám, čo si veľmi vážime, lebo to je potom radosť spolupracovať (smiech).

Pri dizajne zubárskeho kresla je kľúčové hľadanie jednoduchosti a mať veľmi dobrý odborný prehľad v danej problematike.

Čo dnes po skúsenosti považujete pri dizajne zubárskeho kresla za kľúčové?

Hľadanie jednoduchosti a veľmi dobrý odborný prehľad v danej problematike. Je to tak komplexný produkt, že ak ho neovládate celkovo, tak začnete na jeho jednej strane a k druhej sa už nedostanete, lebo sa medzitým stratíte v rôznych podobách konfigurácií.

Existujú nejaké univerzálne princípy komfortu a ergonómie, ktoré aplikujete?

Nič také univerzálne neexistuje. Vo všeobecnosti je však potrebné zabezpečiť výbornú fixáciu tela a jeho častí počas zákroku, čo spôsobuje fyzický komfort. Minimalistický a nie ostro či agresívne ladený dizajn zase stimuluje psychologický komfort. Všetky ostatné konkrétne riešenia komfortu a ergonómie sa individualizujú podľa konkrétneho produktu, jeho technickej architektúry a dizajn stylingu.

Celkovo je téma psychologického komfortu, čiže to, ako vizuálne produkt pôsobí na pacienta už pri vstupe do ambulancie, extrémne podstatná. Čím jednoduchší a „zaoblenejší“ dizajn sme schopní vytvoriť, tým menej bude v pacientovi vyvolávať strach.

Ako pracujete pri návrhoch s psychológiou či behaviorálnymi aspektmi dizajnu?

V rámci dizajnu zdravotníckych produktov je to jeden z hlavných parametrov, s ktorým pracujeme. Celkovo je téma psychologického komfortu, čiže to, ako vizuálne produkt pôsobí na pacienta už pri vstupe do ambulancie, extrémne podstatná. Čím jednoduchší a „zaoblenejší“ dizajn sme schopní vytvoriť, tým menej bude v pacientovi vyvolávať strach, čo je pri produktoch tohto typu kľúčové.

Behaviorálne aspekty, teda, ako sa bude pacient správať a používať produkt počas zákroku, zasadať doň, ale aj napríklad odpľúvať si pri zákroku a ďalšie veľmi praktické aspekty správania sú neoddeliteľnou súčasťou dizajnového aj technického vývoja produktu. Zároveň je potrebné do tejto dizajnovej rovnice zakomponovať aj správanie stomatológa a jeho tímu ako druhej užívateľskej strany. Našou snahou je preto proces pre obe strany zjednodušiť, nevytvárať fyzické prekážky a kontrolovať celý čas dostupnosť všetkých časti zubárskej súpravy pre pacienta aj zubára a jeho tímu.

Dizajnérsky tím WERKEMOTION

Bystrík Míček, Šimon Kožička, Miloslav Melichárek, Adam Danko, Filip Maukš

Všetci dizajnéri z tímu študovali v odbore priemyselný alebo transportný dizajn. Každý z nich má za sebou viaceré spolupráce už počas štúdia, najmä s automobilkami ako Mercedes-Benz, Volkswagen, Škoda, Audi, Renault, ale aj slovenský Aeromobil. Spod ich rúk vyšli už okrem smart zubárskych kresiel aj návrhy offroadových autobusov, riečnych plavidiel, tankeru, inovatívnych počítačov či laserov.

Aké sú najdôležitejšie aktuálne trendy v priemyselnom dizajne?

Vytvárať produkty, ktoré budú viac udržateľné a budú sa môcť používať dlhodobo. Zároveň sa očakáva, že budú ľahko opraviteľné namiesto potreby nového nákupu. Veľmi dôležité sú dnes aj použité materiály a celkovo znižovanie tvorby odpadu, ale aj množstva spotrebovanej energie pri výrobe produktu.

Odporúčanie dizajnérov pre stomatológov? Aby kládli dôraz na to, ako psychologicky pôsobí prostredie ambulancie na ich pacientov.

Je slovenský trh v oblasti dizajnu niečím špecifický v porovnaní s tým globálnym?

U nás je potrebné ľuďom stále vysvetľovať základné hodnoty, prečo je dizajn dôležitý a to nielen po vizuálnej, ale aj obchodnej či marketingovej stránke. Ide o hodnotu, ktorá má zásadný dopad nielen na úspešnosť produktu, ale aj celej značky.

Čo by ste z pohľadu dizajnéra poradili stomatológom pri zariaďovaní ambulancie?

Aby kládli dôraz na to, ako psychologicky pôsobí prostredie ambulancie na ich pacientov.

Nezmeškajte ďalšie sústa obsahu od Diplomat Dental.

Prihláste sa do nášho newslettra a získavajte najnovšie články do vašej mailovej schránky.

This field is for validation purposes and should be left unchanged.

We process your personal data in order to process your request. You can find more information about the processing of your personal data in our Privacy policy.

Naše posledné aktivity.

Sledujte nás na sociálnych sieťach.

Spojte sa s nami.

Chceli by ste získať cenovú ponuku, navštíviť náš showroom alebo sa opýtať akúkoľvek otázku? Vyplňte tento formulár a radi sa vám ozveme.

Chcem ...
We process your personal data in order to process your request. You can find more information about the processing of your personal data in our Privacy policy.
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Chcete sa stať našim obchodným partnerom?
Napíšte nám