Zaregistrujte svoj Diplomat produkt.

Ste novým používateľom produktov Diplomat Dental Solutions? Gratulujeme! Určite budete spokojní! Je čas na registráciu produktu, ktorá vám umožní získať certifikát a predĺžiť záruku.

Dátum inštalácie (*Záruka platí od tohto dátumu alebo od 91. dňa po opustení závodu, podľa toho, čo nastane skôr)(Required)
Meno majiteľa zubnej ambulancie(Required)

Postup inštalácie produktu

Kontrola úplnosti podľa baliaceho a kompletizačného listu(Required)
Ukotvenie produktu alebo inštalácia pomocou základovej dosky(Required)
Pripojenie médií k napájacej jednotke(Required)
Pripojenie jednotlivých dielov(Required)
Montáž príslušenstva (nástroje a iné)(Required)
Vyrovnanie jednotlivých častí súpravy(Required)
Precízne nastavenie tlaku v nástrojoch(Required)
Kontrola funkcií stomatologickej súpravy a kresla(Required)
Odovzdanie výrobku a zaškolenie zubného lekára a personálu na obsluhu a údržbu podľa návodu na obsluhu(Required)
Výrobok je pripojený k el. napätiu špecifikovanému výrobcom(Required)
Priložená správa o elektrorevízii pred inštaláciou zdravotníckej pomôcky(Required)
Vykonaná dezinfekcia nástrojov(Required)
GDPR autorizácia: Potvrdzujem registráciu mojej jednotky a súhlasím s tým, že moje kontaktné údaje môžu byť použité na komunikačné a marketingové účely. Pozor: Jeden formulár platí pre jeden produkt. Tento formulár odošlite pre každý produkt nainštalovaný vo vašej praxi.(Required)